Tandvårdsenheten

Tandvårdsenheten ansvarar för utformningen av tandvårdsstödet bland annat i fråga om vilka åtgärder som ska vara ersättningsberättigande. Enheten beslutar också om referenspriser, beloppsgränser och ersättningsgrader inom högkostnadsskyddet för tandvård. Enheten analyserar utvecklingen på tandvårdsområdet och håller utbildningar om tandvårdsstödet.

Tandvårdsenheten

Enhetschef - Gun-Britt Lundin

Telefon: 08 568 420 89