Avdelningen för prisreglering och tillsyn

Avdelningen utreder ansökningar om subvention och pris för bland annat förbrukningsartiklar, generiska läkemedel, biosimilarer, nya beredningsformer av ett läkemedel och prisändringar. Vidare ansvarar avdelningen för reglerna kring det generiska utbytet samt genomför uppföljning och tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner.

Avdelningen för prisreglering och tillsyn

Avdelningschef - Cecilia Frostegård

Telefon: 08 580 075 72