Enheten för prissättning av subventionerade substanser

Enheten ansvarar för att fatta beslut om pris och subvention inom en mängd olika ärendetyper. Några exempel är nya generika, nya förpackningar, nya beredningsformer, biosimilarer och förbrukningsartiklar. På enheten ligger också ansvaret för att fatta beslut om prishöjningar på produkter som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Enheten för prissättning av subventionerade substanser

Enhetschef – Eva Ridley

Telefon: 08 580 075 15