Enheten för regelstyrda prisändringar och tillsyn

Enheten handlägger prisändringar för läkemedel inom förmånerna. Prisändringar initieras av läkemedelsföretag eller följer av TLV:s föreskrifter, när generisk konkurrens uppstår och när ett läkemedel är äldre än 15 år. Enheten ansvarar även för reglerna om generiskt utbyte (periodens vara) samt för uppföljning och tillsyn av att marknadens aktörer följer förmånslagen.


Enheten för regelstyrda prisändringar och tillsyn

Enhetschef - Jacob Brogren

Telefon: 08 580 075 11