Avdelningen för värdebaserad prissättning

Avdelningen handlägger ansökningar från företag om läkemedel ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Avdelningen omprövar även om varor som redan ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade. Inom klinikläkemedels- och medicinteknikuppdraget görs hälsoekonomiska utvärderingar som stöd för regionernas inköpsbeslut. Avdelningen ansvarar även för utveckling av TLV:s landstingssamverkan och trepartsöverläggningar mellan företag, regioner och TLV.

För kontakt med Avdelningen för värdebaserad prissättning, se enhetschefer för Läkemedelsenhet 2 och 3 nedan.

Avdelningschef: Stefan Karlsson

Telefon: 08 580 075 75

Läkemedelsenhet 1

Enhetschef: Maria Johansson

Telefon: 08 568 420 97

Läkemedelsenhet 2

Enhetschef: Jonathan Lind Martinsson

Telefon: 08 568 420 98

Läkemedelsenhet 3

Enhetschef: Per-Henrik Zingmark

Telefon: 08 580 075 88

Utvecklingsprojektet medicinteknik

Medicinsk utredare: Hanna Iderberg 

Telefon: 08 580 075 42