Läkemedelsenhet 1

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena CNS (Centrala nervsystemet), smärta och astma/KOL.

Läkemedelsenhet 1

Enhetschef: Maria Johansson

Telefon: 08 568 420 97