Läkemedelsenhet 3

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena diabetes, hjärta/kärl, hormoner och mage/tarm.

Läkemedelsenhet 3

Enhetschef: Per-Henrik Zingmark

Telefon: 08 580 075 88