Utvecklingsprojektet medicinteknik

Projektet gör hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, som ligger till grund för regionernas rekommendationer om användning.

Utvecklingsprojektet medicinteknik

Medicinsk utredare: Hanna Iderberg 

Telefon: 08 580 075 42