Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens primära uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för kärnverksamheten. Avdelningen hanterar frågor och verksamhet inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet, registratur samt övrig administration och intern service. Avdelningen har ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen samt för myndighetens chefs- och ledarutveckling.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef - Åsa Enman

Telefon: 08 562 254 28