Administrativa enheten

Administrativa enheten har det övergripande ansvaret för styrning och stöd i frågor som rör ekonomi, IT och säkerhet. På enheten finns även myndighetens huvudregistrator.

Administrativa enheten

Enhetschef och ekonomichef - Louise Münt

Telefon: 08 580 075 25