HR- och kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i HR- och kommunikationsfrågor. Inom HR-området innebär det bland annat kompetensförsörjning, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom kommunikationsområdet omfattar det bland annat myndighetens kommunikationsinsatser, olika kanaler, presskontakter och mediebevakning.

HR-och kommunikationsenheten

Enhetschef och HR chef - Catharina Jacobsen

Telefon: 08 568 420 75

Kommunikationschef - Maria Bjurö

Telefon: 08 562 254 12