HR-enheten

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i HR-frågor. Det innebär bland annat kompetensförsörjning, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

HR-enheten

Enhetschef och HR-chef - Åsa Enman

Telefon: 08 562 254 28