Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i kommunikationsfrågor. Det omfattar bland annat myndighetens kommunikationsinsatser, olika kanaler, presskontakter och mediebevakning.

Kommunikationsenheten

Enhetschef - Åsa Enman

Telefon: 08 562 254 28

Kommunikationschef - Maria Bjurö

Telefon: 08 562 254 12