Rättsenheten

Rättsenheten ansvarar för utveckling, stöd och samordning av kvalificerade juridiska frågor och myndighetsövergripande juridiska frågor. I enhetens arbete ingår bl.a. kontaktmannaskap i juridiska frågor gentemot övriga enheter, kvalitetssäkring av beslut och andra dokument samt internutbildning inom det juridiska området.

Enhetschef och chefsjurist - Karin Lewin

Telefon: 08 580 075 24