Ersättare Nämnden för läkemedelsförmåner


Mattias Skielta

Överläkare och chefsläkare Region Jämtland Härjedalen
Ersättare för Inge Eriksson

Maria Strandberg
Hematolog och överläkare Region Västernorrland
Ersättare för Margareta Berglund Rödén

Mikael Svensson
Professor i hälsoekonomi Göteborgs universitet
Ersättare för Martin Henriksson

Magnus Thyberg
Avdelningschef i Region Stockholm
Ersättare för Maria Landgren

Eva-Maria Dufva
Intressepolitisk chef på Reumatikerförbundet
Ersättare för Elisabeth Wallenius

Eva Swahn
Överläkare och professor Linköpings universitet
Ersättare för Gerd Lärfars

Senast uppdaterad 17 januari 2022