Ersättare Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Michael Koch
Ersättare för Jessica Bylund
Kommersråd Kommerskollegium

Andreas Cederlund
Ersättare för Lars Christersson
Områdeschef Specialisttandvård, Folktandvården Stockholms län AB

Per Åkesson
Ersättare för Emelie Lindahl
Analytiker

Senast uppdaterad 14 januari 2022