Ersättare Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Annri Thimstrand
Ersättare för Lena Nyberg
Tandvårdsdirektör, Folktandvården Västernorrland

Michael Koch
Ersättare för Jessica Bylund
Kommersråd Kommerskollegium

Andreas Cederlund
Ersättare för Lars Christersson
Områdeschef Specialisttandvård, Folktandvården Stockholms län AB

Per Åkesson
Ersättare för Emelie Lindahl
Analytiker Försäkringskassan

Senast uppdaterad 28 februari 2022