Gd-staben

Gd-staben fungerar som generaldirektörens närmaste stöd med syfte att samordna myndighetens styrning, ledning, verksamhetsplanering, uppföljning och omvärldsbevakning. I Gd-staben ligger också det administrativa stödet för generaldirektören, myndighetens nämnder, insynsråd och interna beslutsforum.

I Gd-staben ingår bland annat chefsjurist, chefsekonom, chefs­farmaceut samt senior medicinsk rådgivare vars uppdrag är att säkerställa likvärdig kvalitet inom myndigheten på sina respektive områden.

Chefsjurist - Karin Lewin

Telefon: 08 580 075 24

Chefsekonom - Douglas Lundin

Telefon: 08 568 427 00

Chefsfarmaceut - Niklas Hedberg

Telefon: 08 568 420 58

Senior medicinsk rådgivare - Rune Dahlqvist

Telefon: 08 568 427 10