Nämnden för läkemedelsförmåner

Nämnden för läkemedelsförmåner består av en ordförande och sex ledamöter. Nämnden beslutar om pris och subvention av nya läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Staffan Bengtsson
Ordförande
Tidigare överintendent och statssekreterare


Margareta Berglund Rödén
Vice ordförande. Ersättare för Staffan Bengtsson
Överläkare Region Västernorrland


Martin Henriksson
Universitetslektor och docent Linköpings universitet


Inge Eriksson

Överläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Västmanland


Gerd Lärfars
Docent och läkare i Region Stockholm samt ordförande i NT-rådet


Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande Funktionsrätt Sverige

Maria Landgren
Läkemedelsenhetschef Region SkåneRegeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Senast uppdaterad 17 januari 2022