Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande.


Staffan Bengtsson
Ordförande
Tidigare överintendent och statssekreterare


Jessica Bylund
Utredningschef Statskontoret


Agneta Rönn
Expert på avdelningen för ekonomi och styrning på SKR


Lars Christersson
Nationellt Odontologiskt Ansvarig, Smile Tandvård (Colosseum Smile AB)
Legitimerad tandläkare, odontologie doktor och specialist i parodontologi


Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Senast uppdaterad 02 januari 2020