TLV logotyp

Du är här:

Stabsavdelningen

Avdelningens primära uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för kärnverksamheten. Avdelningen hanterar frågor och verksamhet inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet, registratur samt övrig administration och intern service. Avdelningen har ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen samt för myndighetens chefs- och ledarutveckling.

Stabsavdelningen

Avdelningschef och personalchef - Åsa Enman

Telefon: 08 562 254 28