Vetenskapliga råd

I vårt arbete anlitar vi vetenskapliga råd inom medicin och tandvård. Vi vänder oss till dem vid behov inför att vi till exempel beslutar om subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. De vetenskapliga råden bidrar med bland annat kunskap från klinisk verksamhet.

Personer som utses till vetenskapliga råd hos oss är framstående inom sitt område och har i många fall lång patientnära klinisk erfarenhet samt erfarenhet inom vetenskapsgrenar som är av betydelse för vårt arbete.

Det arbete som våra vetenskapliga råd utför ska präglas av saklighet och opartiskhet. De jävprövas i varje enskilt ärende.

Senast uppdaterad 23 juni 2020