TLV logotyp

Du är här:

Vetenskapliga råd läkemedel

Lars Berg
Diabetesvård
Diabetessjuksköterska, Diabetesmottagningen/Medicinkliniken, SÄS Borås

Jan Brynhildsen
Obstetrik och gynekologi
Läkare med specialistkompetens i obstetrik & gynekologi. Professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping och institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Mats Eliasson
Internmedicin
Läkare med specialistkompetens i internmedicin och endokrinologi, överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Lina Hallin
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen, Halmstads Länssjukhus

Roger Henriksson
Onkologi
Läkare med specialistkompetens i onkologi, professor, överläkare, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholm samt Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Synnöve Lindemalm
Barnmedicin
Läkare med specialistkompetens i barnmedicin och klinisk farmakologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Ingela Lindh
Obstetrik och gynekologi
Sjuksköterska med vidareutbildning till barnmorska, medicine doktor, enhetschef för barnmorskemottagningar vid Närhälsan, Göteborg

Jesper Petersson
Neurologi
Läkare med specialistkompetens i neurologi, docent, överläkare, verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Lars Sandman
Etik
Professor i vårdetik, Högskolan i Borås samt Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Christina Schulz
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping

Katarina Svensson
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Publicerad 13 oktober 2017
Uppdaterad 23 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV