Vetenskapliga råd läkemedel

Ingela Lindh
Obstetrik och gynekologi
Sjuksköterska med vidareutbildning till barnmorska, medicine doktor, enhetschef för barnmorskemottagningar vid Närhälsan, Göteborg

Mats Eliasson
Internmedicin
Läkare med specialistkompetens i internmedicin och endokrinologi, överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Roger Henriksson
Onkologi
Läkare med specialistkompetens i onkologi, professor, överläkare, Cancercentrum Norr Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Synnöve Lindemalm
Barnmedicin
Läkare med specialistkompetens i barnmedicin och klinisk farmakologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Jesper Petersson
Neurologi
Läkare med specialistkompetens i neurologi, docent, överläkare, verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Jan Brynhildsen
Obstetrik och gynekologi
Lärare med specialistkompetens i obstetrik & gynekologi.
Professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping och institutionen för klinisk experimentell medicin, Linköpings Universitet

Senast uppdaterad 26 maj 2020