Vetenskapliga råd tandvård


Lars Bondemark
Professor och dekanus vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Lars är specialist i ortodonti. Lars är även vetenskapligt råd i ortodonti hos Socialstyrelsen.

Ingegerd Johansson
Professor i kariologi vid Umeå universitet

Ingegerd är också adjungerad professor på Forsyth Research Institute i Boston och har under många år varit vetenskapligt råd på Socialstyrelsen.

Björn Klinge
Professor och övertandläkare i parodontologi, Karolinska Institutet i Stockholm

Björn är specialist i parodontologi. Han är också gästprofessor i parodontologi vid Malmö högskola och Socialstyrelsens vetenskapliga råd i parodontologi.

Christina Lind
Professor i odontologisk radiologi, Malmö högskola

Christina är specialist i odontologisk radiologi. Christina är även Socialstyrelsens vetenskapliga råd i odontologisk radiologi.

Lars Rasmusson
Professor och chef vid avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Lars är specialist i käkkirurgi. Han studerar även medicin vid Queen Marys School of Medicine and Dentistry, University of London

Ann Wennerberg
Professor i protetik vid Göteborgs universitet

Ann är specialist i protetik. Ann var tidigare professor vid Malmö högskola och har publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar.

Anders Wänman
Professor i klinisk oral fysiologi, Umeå universitet

Anders är specialist i bettfysiologi. Han var ordförande för den grupp som tog fram Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av smärta och käkfunktionsstörningar.

Thomas Kvist
Docent och övertandläkare vid avdelningen för endodonti, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Thomas är också socialstyrelsens vetenskapliga råd i endodonti

Senast uppdaterad 23 juni 2020