TLV logotyp

Du är här:

Besparingar inom läkemedelsområdet

TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel med målet att säkerställa tidig och jämlik tillgång, så kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt, god kostnadskontroll samt priser under eller i nivå med jämförbara länder.

Uppdraget består av två delar. Den första delen är att löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen. Den andra delen i uppdraget är att redovisa de besparingar som skapas genom att TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel.

TLV redovisar i denna rapport utgångspunkterna för och inriktningen av utvecklingsarbetet, resultatet av de prissänkningar som skett som en följd av överenskommelsen samt resultatet av TLV:s effektiviserade arbete med omprövningar av läkemedel inom läkemedelsförmånerna.

TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen kommer att fortsätta under 2015 utifrån den inriktning som regeringen anger.

Publicerad 15 december 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV