Följa upp och utvärdera statsbidrag till apotek i glesbygd

Vi har sett över hur olika lösningar skulle kunna bidra till att uppnå regeringens mål att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet samt analyserat om formerna för nuvarande statsbidrag är ändamålsenliga.


Publicerad 24 november 2015