Informationsutbyte och samråd i ärenden om tillfällig subvention

TLV och Läkemedelsverket har analyserat förutsättningarna för informationsutbyte och samråd mellan myndigheterna i ärenden om så kallad tillfällig subvention.

Myndigheterna bedömer att informationsutbytet inte kräver några författningsändringar. Nödvändiga åtgärder som är en följd av den nya regleringen i 16 a § förmånslagen bedöms rymmas inom befintliga sekretessbestämmelser.

Publicerad 02 november 2016