TLV logotyp

Du är här:

En kartläggning av stomimarknaden i Sverige

TLV:s kartläggning visar att antalet personer med stomi i Sverige ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Denna rapport är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.

Rapporten som är en del i TLV:s arbete med medicinteknik innehåller bland annat information om kostnaden för stomiprodukter i läkemedelsförmånerna, information om företag som marknadsför stomiprodukter samt beskrivning av hur stomiprodukter hanteras i landstingen. Rapporten visar att läkemedelsförmånerna erbjuder god sortimentsbredd för personer med stomi, vilket ger förutsättningar för god och jämlik vård i hela landet.

Antalet personer med stomi i Sverige ökar, i dagsläget finns det cirka 43.000 personer med stomi. Dessa personer har mycket individuella behov och det finns därför ett stort antal stomiprodukter på marknaden, sortimentet ökar successivt i läkemedelsförmånerna och idag ingår cirka 2.500 stomiprodukter.

TLV kan konstatera att produktlivscykeln för stomiprodukter är relativt lång. Många stomiprodukter i läkemedelsförmånerna har funnits länge, i snitt nästan nio år, och övervägande del av dessa produkter används fortfarande.

I Sverige finns två parallella system för att tillhandahålla stomiprodukter, genom läkemedelsförmånerna eller genom upphandling. Två landsting upphandlar stomiprodukter i dagsläget. Rapporten visar att de landsting som upphandlar stomiprodukter inte tillhandahåller ett lika brett sortiment som det inom läkemedelsförmånerna. Det finns inget som tyder på att kostnaden för stomiprodukter skulle vara lägre i de upphandlande landstingen i jämförelse med övriga landsting.

Publicerad 07 juni 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV