TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bidrag till apotek i glesbygd

Regeringen har gett TLV i uppdrag att se över om det föreligger ett behov av att justera myndighetens föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa.

Publicerad 18 september 2017