TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterar i en rapport för regeringen.


Publicerad 30 november 2017