TLV logotyp

Du är här:

Uppföljning av läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag

TLV redovisar de uppdrag regeringen har gett myndigheten inom området data från klinisk vardag.

I det ena har regeringen uppdragit åt TLV att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå. I det andra anges att TLV ska genomföra två piloter om behandlingseffekt i klinisk vardag.

Bägge uppdragen ska rapporteras till Regeringskansliet senast den 31 december 2018. TLV redovisar dels en rapport som omfattar hela regeringsuppdraget och de erfarenheter från arbetet, dels redovisas de enskilda rapporterna i uppdraget som bilagor.

Publicerad 21 december 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV