Försäljningsintäkter och utvecklingskostnader för nya antibiotika

Denna rapport är ett bakgrundsmaterial inom ramen för det uppdrag som regeringen gett till Folkhälsomyndigheten att utreda möjligheten att införa incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika, och där TLV enligt direktiven ska bidra.

Publicerad 28 december 2018