TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

TLV har på uppdrag av regeringen sett över hur dagens bidrag till apotek i glesbygd kan utvecklas. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla apoteksservice i glesbygd.

TLV skriver i denna rapport att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag genom att reglerna ändras så att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks. TLV bedömer att uppemot 50 apotek kan vara aktuella till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring 15 miljoner kronor varje år.

Publicerad 28 maj 2020

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter