Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

TLV:s separata allmänna råd hittar du nedan. För den senaste versionen, se kolumnen "Ändrad/Konsoliderad". I vissa av TLV:s föreskrifter finns också allmänna råd publicerade. Under rubriken ”Föreskrifter” hittar du TLV:s föreskrifter.

Tabellen innehåller dokument gällande allmänna råd

 TLVAR- 

 nummer         

 Allmänna råd

 Ändrad

Konsoliderad

TLVAR 2011:1 Pdf, 47 kB. 

För ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

-

-

TLVAR 2006:1 Pdf, 41 kB.

Om grunder för prishöjningar på läkemedel

-

-

TLVAR 2003:2 Pdf, 32 kB.

Om ekonomiska utvärderingar

Ändrad och konsoliderad:
2017:1 Pdf, 106 kB.


Ändrad:
2015:1 Pdf, 139 kB.


TLVAR 2003:1 Pdf, 16 kB.

Om valutakursberäkningar

-

-


Senast uppdaterad 12 juni 2020