TLV:s föreskrifter

Nedan presenteras TLV:s gällande föreskrifter. Här finns föreskrifter som har kommit ut från trycket men ännu inte börjat gälla. 

Ändrad och omtryckt version

Se sist gjorda omtryck och därefter gjorda ändringar för att få senaste lydelsen.

Konsoliderad version

Några av TLV:s föreskrifter finns i konsoliderade versioner. I dessa versioner finns de ändringar som gjorts och förts in i respektive föreskrift. Ändringarna anges inom parentes efter varje ändrad paragraf.

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskriften.

TLVFS/ HSLF-FS- nummer

Föreskrift

Ändrad/Omtryckt

Konsoliderad

HSLF-FS 2017:29 Pdf, 151 kB.

Om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention  
Ändrad:
HSLF-FS 2020:22 Pdf, 119 kB. 2020)

HSLF-FS 2018:31 Pdf, 115 kB.

Konsoliderad:

HSLF-FS 2017:29 Pdf, 394 kB.

TLVFS 2014:9 Pdf, 116 kB.

Om prissättning av vissa äldre läkemedel

Ändrad:

HSLF-FS 2018:30 Pdf, 114 kB.

Konsoliderad:

TLVFS 2014:9 Pdf, 137 kB.

TLVFS 2013:4 Pdf, 140 kB.

Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Ändrad:
TLVFS 2013:9 Pdf, 72 kB.


Konsoliderad:
TLVFS 2013:4 Pdf, 274 kB.

TLVFS 2011:3 Pdf, 127 kB.

Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Ändrad:

HSLF-FS 2018:29 Pdf, 115 kB.
HSLF-FS 2015:22 Pdf, 70 kB.

HSLF-FS 2015:18 Pdf, 73 kB.

TLVFS 2014:4 Pdf, 55 kB.
TLVFS 2013:8 Pdf, 91 kB.

TLVFS 2012:5 Pdf, 54 kB.

Konsoliderad:

TLVFS 2011:3 Pdf, 193 kB.

TLVFS 2009:4 Pdf, 63 kB.

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera

Ändrad:

HSLF‑FS 2020:4 Pdf, 140 kB.
HSLF-FS 2018:28 Pdf, 118 kB.

HSLF-FS 2015:21 Pdf, 70 kB.

HSLF-FS 2015:17 Pdf, 91 kB.
TLVFS 2014:8 Pdf, 108 kB.
TLVFS 2014:3 Pdf, 55 kB.
TLVFS 2013:7 Pdf, 102 kB.
TLVFS 2011:5 Pdf, 31 kB.

TLVFS 2011:4 Pdf, 163 kB.

TLVFS 2011:1 Pdf, 35 kB.

TLVFS 2010:1 Pdf, 458 kB.

TLVFS 2009:7 Pdf, 48 kB.


Ändrad och omtryckt:
HSLF‑FS 2020:5 Pdf, 179 kB.
HSLF-FS 2017:63 Pdf, 165 kB.

TLVFS 2014:10 Pdf, 129 kB.
TLVFS 2014:7 Pdf, 134 kB.TLVFS 2009:3 Pdf, 80 kB.

Om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändrad:
HSLF-FS 2021:82 Pdf, 141 kB.
HSLF-FS 2017:30 Pdf, 73 kB.
TLVFS 2014:11 Pdf, 107 kB.
TLVFS 2013:3 Pdf, 72 kB.
TLVFS 2009:5 Pdf, 77 kB.


Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2015:32 Pdf, 132 kB.


Konsoliderad:

TLVFS 2009:3 Pdf, 184 kB.


TLVFS 2008:2 Pdf, 144 kB.


Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelse-kontrollerande syfte

Ändrad:

TLVFS 2008:2 Pdf, 137 kB.

HSLF-FS 2018:27 Pdf, 115 kB.

HSLF-FS 2015:20 Pdf, 71 kB.
HSLF-FS 2015:16 Pdf, 87 kB.
TLVFS 2014:2 Pdf, 60 kB.
TLVFS 2013:6 Pdf, 95 kB.
TLVFS 2012:4 Pdf, 148 kB.


Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2016:90 Pdf, 127 kB.

Konsoliderad:

TLVFS 2008:2 Pdf, 137 kB.

TLVFS 2008:1 Pdf, 204 kB.

Om statligt tandvårdsstöd

Ändrad och omtryckt:

HSLF-FS 2021:37 Pdf, 1 MB.
HSLF-FS 2020:28 Pdf, 776 kB.

HSLF-FS 2019:9 Pdf, 691 kB.

HSLF-FS 2018:23 Pdf, 553 kB.
Rättelseblad sida 35-36 till HSLF-FS 2018:23 Pdf, 189 kB.

Rättelseblad sida 39-40 till HSLF-FS 2018:23 Pdf, 216 kB.

HSLF-FS 2017:39 Pdf, 729 kB.
HSLF-FS 2016:49 Pdf, 490 kB.

TLVFS 2015:1 Pdf, 411 kB.

TLVFS 2014:6 Pdf, 430 kB.

TLVFS 2013:2 Pdf, 397 kB.

TLVFS 2012:2 Pdf, 321 kB.

Rättelseblad 2012:2 sida 17-18 Pdf, 1 MB.

TLVFS 2011:2 Pdf, 435 kB.

TLVFS 2010:2 Pdf, 246 kB.

Rättelseblad sida 29-30 till TLVFS 2010:2 Pdf, 1 MB.

TLVFS 2009:1 Pdf, 946 kB.

Rättelseblad 2009:1 sida 31-32 Pdf, 1 MB.


Ändrad:
TLVFS 2009:6 Pdf, 69 kB.TLVFS 2003:2 Pdf, 22 kB.

Om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Ändrad:
TLVFS 2012:3 Pdf, 54 kB.
LFNFS 2003:4 Pdf, 79 kB.


Konsoliderad:
TLVFS 2003:2 Pdf, 154 kB.


Senast uppdaterad 09 mars 2022