TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

TLV:s föreskrifter

Nedan presenteras TLV:s gällande föreskrifter. Här finns föreskrifter som har kommit ut från trycket men ännu inte börjat gälla. 

Ändrad och omtryckt version

Se sist gjorda omtryck och därefter gjorda ändringar för att få senaste lydelsen.

Konsoliderad version

Några av TLV:s föreskrifter finns i konsoliderade versioner. I dessa versioner finns de ändringar som gjorts och förts in i respektive föreskrift. Ändringarna anges inom parentes efter varje ändrad paragraf.

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskriften.

TLVFS/ HSLF-FS- nummer

Föreskrift

Ändrad/Omtryckt

Konsoliderad

HSLF-FS 2017:29PDF

Om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention  
Ändrad:
HSLF-FS 2020:22PDF 2020)

HSLF-FS 2018:31PDF

Konsoliderad:

HSLF-FS 2017:29PDF

TLVFS 2014:9PDF

Om prissättning av vissa äldre läkemedel

Ändrad:

HSLF-FS 2018:30PDF

Konsoliderad:

TLVFS 2014:9PDF

TLVFS 2013:4PDF

Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Ändrad:
TLVFS 2013:9PDF


Konsoliderad:
TLVFS 2013:4 PDF

TLVFS 2011:3PDF

Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Ändrad:

HSLF-FS 2018:29PDF
HSLF-FS 2015:22PDF

HSLF-FS 2015:18PDF

TLVFS 2014:4PDF
TLVFS 2013:8PDF

TLVFS 2012:5PDF

Konsoliderad:

TLVFS 2011:3PDF

TLVFS 2009:4PDF

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera

Ändrad:

HSLF‑FS 2020:4PDF
HSLF-FS 2018:28PDF

HSLF-FS 2015:21PDF

HSLF-FS 2015:17PDF
TLVFS 2014:8PDF
TLVFS 2014:3 PDF
TLVFS 2013:7 PDF
TLVFS 2011:5 PDF

TLVFS 2011:4PDF

TLVFS 2011:1PDF

TLVFS 2010:1PDF

TLVFS 2009:7PDF


Ändrad och omtryckt:
HSLF‑FS 2020:5PDF
HSLF-FS 2017:63PDF

TLVFS 2014:10PDF
TLVFS 2014:7PDFTLVFS 2009:3PDF

Om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändrad:
HSLF-FS 2017:30PDF
TLVFS 2014:11PDF
TLVFS 2013:3PDF
TLVFS 2009:5PDF


Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2015:32PDF


Konsoliderad:

TLVFS 2009:3PDF


TLVFS 2008:2PDF


Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelse-kontrollerande syfte

Ändrad:

HSLF-FS 2018:27PDF

HSLF-FS 2015:20PDF
HSLF-FS 2015:16PDF
TLVFS 2014:2PDF
TLVFS 2013:6PDF
TLVFS 2012:4PDF


Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2016:90PDF

Konsoliderad:

TLVFS 2008:2PDF

TLVFS 2008:1PDF

Om statligt tandvårdsstöd

Ändrad och omtryckt:

HSLF-FS 2020:28PDF

HSLF-FS 2019:9PDF

HSLF-FS 2018:23PDF
Rättelseblad sida 35-36 till HSLF-FS 2018:23PDF

Rättelseblad sida 39-40 till HSLF-FS 2018:23PDF

HSLF-FS 2017:39PDF
HSLF-FS 2016:49PDF

TLVFS 2015:1PDF

TLVFS 2014:6PDF

TLVFS 2013:2PDF

TLVFS 2012:2PDF

Rättelseblad 2012:2 sida 17-18PDF

TLVFS 2011:2PDF

TLVFS 2010:2PDF

Rättelseblad sida 29-30 till TLVFS 2010:2PDF

TLVFS 2009:1PDF

Rättelseblad 2009:1 sida 31-32PDF


Ändrad:
TLVFS 2009:6PDFTLVFS 2003:2PDF

Om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Ändrad:
TLVFS 2012:3PDF
LFNFS 2003:4PDF


Konsoliderad:
TLVFS 2003:2 PDF

 

Senast uppdaterad 18 mars 2021

Gemensam författningssamling

TLV:s föreskrifter kungörs i "Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m." (HSLF-FS), men finns även på TLV:s webbplats.

Till (HSLF-FS) på Kunskapsguidens webbplatslänk till annan webbplats