TLV logotyp
TLV logotyp

Ändring av TLV:s föreskrifter och
allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

TLV ber om synpunkter på förslag om ändring i våra föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd, senast 12 mars 2013.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2013.

Publicerad 13 februari 2013