TLV logotyp
TLV logotyp

Ändring av (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

TLV ber om synpunkter på förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Publicerad 18 februari 2014