Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2016

Ändringsförslagen avser mindre justeringar men är viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen. Några delar i regelverket förtydligas och förenklas också ytterligare.

TLV föreslår även ett nytt datum för ikraftträdande, den 15 januari. Detta datum ska gälla framöver för både ändringar i regelverket och för referenspriser och högkostnadsnivåer.

Publicerad 27 mars 2015