TLV logotyp
TLV logotyp

Ändring av (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 februari 2016. Ändringarna i 6 och 6 a § föreslås gälla på priser från och med den 1 mars 2016.

Publicerad 23 oktober 2015