TLV logotyp

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2017

TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.

Ändringsförslagen rör främst benaugmentation (benpåbyggnad) och rehabiliterande behandlingar. Därutöver föreslås ett antal förtydliganden och förenklingar i tandvårdsstödet. Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 18 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas i början av juni 2016.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Publicerad 10 mars 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV