TLV logotyp

TLV:s förslag till föreskrifter om läkemedel för särskilda behov

Den 1 april 2017 träder vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ikraft. I regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143) lämnas bland annat förslag till förändringar i förmånslagen som berör licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

TLV har med utgångspunkt i propositionen tagit fram ett förslag till nya föreskrifter rörande prissättning m.m. inom läkemedelsförmånerna för licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Ett läkemedelsföretag kan söka tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett läkemedel som tidigare har förskrivits på licens.

Förslaget till föreskrift avser att förtydliga den praxis som redan tillämpas för licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar men också beskriva vad som föreslås gälla för tillfällig subvention. I konsekvensutredningen beskrivs bakgrunden och vad TLV vill uppnå med föreskrifterna samt konsekvenserna för berörda aktörer.

Föreskriften beräknas träda i kraft 1 april 2017.

Remisstiden för att lämna synpunkter går ut den 19 januari 2017. Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du skicka dem till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 3568/2016.

Publicerad 01 december 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV