TLV logotyp

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2018

TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.

TLV föreslår bland annat att fler åtgärder för att ta bort tandsten som förebyggande behandling ska återinföras i tandvårdsstödet. Tandsten försvårar för patienter att själv rengöra tänderna och hålla sig friska.

TLV vill även förtydliga reglerna för behandling av tandreglering. Myndigheten bedömer att de föreslagna ändringarna ger något fler patienter rätt till ersättning för tandreglering.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 18 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas i början av juni 2017.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Publicerad 09 mars 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV