TLV logotyp

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2019

TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.

TLV föreslår bland annat att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder.

TLV föreslår även att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förslaget gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår.

En ny åtgärd för distans/kopplingskomponent för separat implantatkrona föreslås också. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 17 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas den 31 maj 2018.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Publicerad 09 mars 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV