Framtidens högkostnadsskydd i vården

TLV har lämnat synpunkter på betänkande om högkostnadsskydd i vården.

Publicerad 14 mars 2012