TLV logotyp
TLV logotyp

Nytt transparensdirektiv – Insyn i åtgärder som reglerar prissättning på humanläkemedel

TLV har lämnat synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel samt hur de inordnas i de nationella sjukförsäkringssystemen.

Publicerad 04 maj 2012