TLV logotyp
TLV logotyp

Förhindrande av förfalskade läkemedel

TLV har inga synpunkter på Socialdepartementets remiss om förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.

Publicerad 21 juni 2012