TLV logotyp
TLV logotyp

Kliniska prövningar av humanläkemedel

TLV har lämnat synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.

Publicerad 17 september 2012