"Gör det enklare" – slutbetänkandet av myndighetsöversynen

TLV har lämnat synpunkter på slutbetänkandet av den statliga utredningen "Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet".

Publicerad 21 september 2012