TLV logotyp
TLV logotyp

Generisk förskrivning av läkemedel

TLV har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets utredning kring möjliggörande av generisk förskrivning.

Publicerad 28 september 2012