TLV logotyp
TLV logotyp

Samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

TLV har inga synpunkter på Ds 2012:49, En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet.

Publicerad 15 januari 2013