TLV logotyp
TLV logotyp

Säkerhetsövervakning av läkemedel

TLV har lämnat synpunkter på Ds 2012:56, Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel.

Publicerad 31 januari 2013